Udlejningspriser Colleruphus pr. 1/1 2020 til 31/12 2021

Hytten lejes med adgang til brug af lejrgrunden, hvor der kan være andre lejere, hvis man ikke vælger at leje grunden separat.

Spejdere -   ca 33 % rabat

Andre

 Kapacitet: I alt 72 personer

 29 + 36 personer på to sovesale,  7 personer på lederværelser (2+2+3)

 

 

 Weekend (udlejes kun samlet)

 Fredag kl. 17.00 til søndag kl. 15.00

 

 

9.450,-

 

14.175,-

 Hverdags-døgn

 Første døgn kl. 8.00 til følgende dag kl. 15.00

 

4.800,-

 

7.200,-

 Følgende hverdage pr. dag

3.100,-

4.650,-

 Dag- eller aftenmøde (10 timer): mandag –   torsdag 

3.100,-

4.650,-

 Faste perioder

 Mandag kl. 8.00 til fredag kl. 15.00

 Mandag kl. 8.00 til søndag kl. 15.00

 Fredag kl. 17.00 til fredag kl. 15.00

 

10.300,-

17.500,-

18.800,-

 

15.450,-

26.250,-

28.200,-

 Hele lejrgrunden **)

 Der betales pr lejrgæst ud over de 72 i hytten.  Prisen for grunden er minimum pr nat.

       

700, -           1.050,-

 Pr. lejrgæst over 72 pers. ved samtidig leje af hus  *)

30,-

45,-

 Lejrgæster i telt på grunden pr person/nat**)

30,-

45,-

 Shelter med adgang til af toiletbygning pr døgn **)

150,-

225,-

 Rengøring af hytten efter lejere selv har ryddet op,                        1.500, -               1.500, - 

 fjernet affald og fejet/støvsuget.  

 

*) Ved leje af huset, hvor deltagerantallet overstiger kapaciteten på 72,

henvises de resterende deltagere til lejrpladsen mod betaling.

**) Med adgang til bade og toiletter i den separate toiletbygning.

 

Lejebetingelser

- Colleruphus udlejes kun til spejdergrupper, foreninger, skoler og institutioner med ansvarlige ledere.

Bestilling/reservation:                            

- Ved at booke på www.colleruphus.dk

- Evt henvendelse til Colleruphus udlejningen på [email protected] eller tlf. +45 2992 8714

- Colleruphus kan tidligst bestilles 24 måneder før ønsket lejemål.

Betaling:

- Forudbetaling på 2000 kr. opkræves ved indgåelse af lejekontrakt.

- Forudbetalingen indgår i den endelige  betaling af lejemålet.

- Resterende betaling af lejemålet skal ske senest 6 uger før lejemålets begyndelse.

- Betaling kan kun ske på bankkonto 9541-7174462 i Danske Bank.

Afbestilling:

- Skal ske skriftligt til Colleruphus-udlejningen.

- Ved afbestilling indtil 6 uger før lejemålets begyndelse betales 500,- kr. til dækning

  af administrations-omkostninger.

- Ved senere afbestilling betales fuld leje.

Andet:

- Skulle der indtræffe omstændigheder som Colleruphus-teamet ikke kan forudse

  eller være ansvarlige for (force majeure), forbeholdes ret til at annullere lejemålet.

- For en god ordens skyld skal det bemærkes at den ansvarlige leder hæfter for evt.

  skader forvoldt under opholdet (kontroller jeres forsikring o. lign.)

- Ordensreglerne skal overholdes: Ordensreglerne for Colleruphus.

 

 

COLLERUPHUS, Høje Sandbjergvej 11 D, DK- 2840 Holte

TLF. +45 2992 8714                e-mail: [email protected]

CVR 30855604

Opdateret YMD: 20181120